Google Analytics e-commerce, eventy (cele) podstawy poradnik

E-commerce znane również pod pojęciem handel elektroniczny to nic innego jak wszelkiego rodzaju transakcje dokonywane za pośrednictwem internetu. Tak samo jak każda inna forma działalności gospodarczej, e-commerce wymaga dokładnej analizy oraz odpowiedniej strategii rozwoju i inwestycji. Możliwe jest to przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi, do których należy Google Analytics.

Czym jest Google Analytics?

Google Analytics (GA) jest bezpłatną platformą służącą do gromadzenia i klarownego przedstawiania danych dotyczących określonej domeny. Narzędzie zbiera, a następnie prezentuje informacje o stronie internetowej w postaci wykresów oraz tabel, dzięki czemu właściciel witryny ma wgląd do analizy ruchu na stronie internetowej.

Google Analytics w e-commerce

Darmowa usługa pozwala na zrozumienie zachowań potencjalnych klientów odwiedzających daną domenę. Google Analytics jest niezwykle przydatne w e-commerce m.in. podczas procesów decyzyjnych, których celem jest ulepszenie działania sprzedaży internetowej oraz zyskanie większej grupy odbiorców. Najważniejsze korzyści jakich narzędzie dostarczy właścicielowi domeny to analiza wydajności produktu, planowanie i budżetowanie marketingowe oraz zwiększenie sprzedaży.

Analiza wydajności

Platforma pozwala na uzyskanie kompleksowej analizy wydajności poszczególnych produktów, co umożliwia określenie, które z nich cechują się największym czynnikiem sprzedaży, a które najmniejszym zainteresowaniem wśród klientów. Ponadto dane obrazują również osiągnięty przychód z konkretnych produktów. Dodatkowo użycie Google Analytics pozwala na uzyskanie informacji dotyczących wydajności prowadzonych kampanii lub promocji w oparciu o współczynnik sprzedaży. 

Planowanie i budżetowanie marketingowe

Generowane raporty dostarczają wielu niezbędnych informacji podczas planowania i budżetowania procesów marketingowych. Zawarte w raportach dane dotyczące odwiedzających, produktów oraz zamówień, pozwalają dokładne zaplanowanie kolejnych kampanii reklamowych oraz analizę osiągniętego zwrotu z inwestycji.

Zwiększenie sprzedaży

Dostęp do danych analitycznych określonej domeny pozwala na ustalenie słabych i mocnych stron e-commerce danej firmy. Dokładna analiza wygenerowanych raportów pozwoli na wyciągnięcie odpowiednich wniosków i podjęcie konkretnych działań zmierzających do ogólnej poprawy sprzedaży internetowej.

Proces utworzenia Google Analytics

Utworzenie narzędzia dla strony internetowej Google Analytics nie jest skomplikowanym procesem. W celu utworzenia konta oraz konfiguracji narzędzia Google Analytics należy przestrzegać poniższych wskazówek.

Krok 1 – Utworzenie konta Analytics

Celem utworzenia konta należy odnaleźć w GA stronę administracja. Następnie w kolumnie Konto, należy skorzystać z przekierowania – Utwórz konto. W dalszej części należy podać nazwę konta oraz skonfigurować ustawienia udostępniania danych.

Krok 2 – Tworzenie usługi

Aby utworzyć usługę przypisaną bezpośrednio do nowego konta Analytics, należy odnaleźć kolumnę Usługa, z której należy wybrać odnośnik Utwórz usługę. Następnie niezbędne jest uzupełnienie podstawowych danych takich jak: nazwa usługi, strefa czasowa oraz waluta raportowania.

Krok 3 – Konfiguracja opcji zaawansowanych

Po uzupełnieniu niezbędnych informacji z kroku 3, należy przejść do opcji Pokaż opcje zaawansowane, która znajduje się pod polami konfiguracji. Następnie konieczne jest, aby włączyć opcję Utwórz usługę Universal Analytics (usługa aktywna do lipca 2023 roku)Po wykonaniu tej czynności należy wpisać adres witryny oraz dokonać wyboru protokołu. Jeśli z powodzeniem ukończono opisane działania, należy kliknąć Dalej i przejść do kroku 4.

Krok 4 – Podanie informacji o firmie

Krok 5 – Zakończenie procesu tworzenia konta

Na koniec procesu tworzenia konta należy zaakceptować warunki korzystania z usługi Analytics oraz aneksu o przetwarzaniu danych.

Dlaczego funkcje Google Analytics nie działają poprawnie?

Użytkownicy Google Analytics do celów e-commerce, mogą całkiem nieświadomie popełniać błędy przez które narzędzie nie będzie zbierać danych w sposób prawidłowy. Błędy te mogą być w prosty i szybki sposób naprawione, co pozwoli na pełną optymalizację procesów. Aby zapewnić poprawne działanie narzędzia, należy:

  • prawidłowo zaimplementować kod śledzenia (tzw. globalny tag witryny),
  • wdrożenie modułu śledzenia e-commerce,
  • odpowiednie zarządzanie filtrami (zaleca się, aby wykluczyć z ruchu adres własnego IP),
  • ustawienie parametrów Urchin Tracking Module (UTM),
  • włączenie opcji śledzenia wyszukiwania w witrynie.

Źródła:

https://support.google.com/analytics#topic=10737980

https://support.google.com/analytics/answer/12159447?hl=en

https://support.google.com/analytics/answer/9306384?hl=pl

https://support.google.com/analytics/answer/9306384?hl=pl

https://support.google.com/analytics/answer/10269537