Poinformowanie klientów o nowym produkcie, usłudze, wydarzeniu. Dystrybucja informacji o firmie i jej aktualnych promocjach. Podzielenie się wrażeniami na temat użytkowanego produktu lub efektów wykonanej usługi. To podstawy do dodatkowej promocji. 

Wspierający marketing szeptany, oznaczenie w mediach społecznościowych, dystrybucja informacji w toku dłuższej kampanii informacyjnej. To formy marketingu internetowego, które ułatwiają szybkie pozyskanie ruchu i podbicie sprzedaży. Celem tego case study marketingu szeptanego, kampanii informacyjnej, oznaczenia w mediach społecznościowych jest prezentacja możliwości promocji.

wyzwanie

Największym wyzwaniem w przypadku każdej z wyżej wymienionych form promocji jest stworzenie planu, który pozwoli osiągnąć zakładany cel. Celem może być skokowe zwiększenie przychodu lub pozyskanie ruchu np. do nowej publikacji. Wiemy, że ruch generowany w ten sposób cechuje spontaniczność w podejmowaniu decyzji przechodzących na docelową stronę użytkowników. Podpowiadamy, że wykorzystanie tego ruchu do kampanii remarketingowej nie jest zawsze dobrym pomysłem.

rozwiązanie

W sytuacji chęci wykorzystania form promocji opisywanych w tym case study należy dać sobie odpowiednio dużo czasu na przygotowanie i realizację planu. Założenia w każdym przypadku są te same. Przygotowujemy materiały. Określamy miejsca docelowe. Wyznaczamy cele. Pewni założeń przystępujemy do realizacji zlecenia klienta. Metodyka naszej pracy na przestrzeni lat znacząco ewoluowała.

Chcieliśmy dowozić klientom oczekiwane rezultaty. Dlatego pracujemy na podstawie opracowanej bazy miejsc docelowych. Wykorzystujemy budowaną miesiącami bazę partnerów, którym podobnie jak nam zależy na sukcesie. Dostarczamy im wartościowe materiały i dzielimy się dostępnym budżetem. Wiemy, że możemy na sobie polegać. Osiągamy zakładane cele.

Każdemu zainteresowanemu promocją na własną rękę w podobny sposób sugerujemy odnalezienie liderów opinii swojej branży włącznie z budowaniem relacji, która znacząco wykracza poza jednorazową współpracę. Podobnie z miejscami, które zrzeszają osoby zainteresowane konkretną tematyką. Priorytetem przed promocją musi być dołączenie do społeczności włącznie z przekazaniem jej istotnych wartości.

rezultaty

Rezultaty naszej pracy są zwykle zbliżone do oczekiwań klienta, które przyjmujemy za cel. Znamy dobrze możliwości tych form promocji. Wiemy, że ruch generowany dzięki nim niesie ze sobą spontaniczne decyzje np. o zakupie. Nie da się uzyskać jednakowych rezultatów podobnych, czy dwóch takich samych kampanii. Mimo to warto zainteresować się wdrożeniem tych metod reklamy do planu promocji firmy.