W naszym sklepie internetowym przetwarzamy w koniecznym zakresie dane osobowe i wykorzystujemy technologię plików cookies zgodnie z obowiązującą polityką prywatności i cookies. Każdy użytkownik naszego sklepu internetowego ma prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje mu też prawo do wycofania udzielonych zgód oraz przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Administratorem danych jest firma Grupa MMarketing.

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych Klientów

Za każdym razem, gdy wymagane jest podawanie danych osobowych lub innych wrażliwych informacji połączenie między Klientem a serwerem jest zabezpieczone. Dzięki temu nasi Klienci nie muszą się martwić, że dane przesyłane z lub do serwera zostaną przez kogoś podejrzane, przechwycone i wykorzystane.

Najlepsze rozwiązania

W naszym systemie do zabezpieczenia danych stosujemy: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła oraz certyfikat SSL.

Co to jest certyfikat SSL?

Certyfikat SSL to zabezpieczenie, które zapewnia ochronę stron internetowych i poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną oraz szyfrowanie dowolnej usługi świadczonej przez Internet. Dzięki temu zabezpieczeniu możliwość przechwycenia danych przekazywanych za pośrednictwem witryny internetowej jest minimalna. Użytkownicy sklepu internetowego, który korzysta z certyfikatu SSL mają absolutną pewność, że łączą się bezpiecznie z właściwym serwisem.