W naszym sklepie internetowym przetwarzamy w koniecznym zakresie dane osobowe i wykorzystujemy technologię plików cookies zgodnie z obowiązującą polityką prywatności i cookies. Każdy użytkownik naszego sklepu internetowego ma prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje mu też prawo do wycofania udzielonych zgód oraz przeniesienia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Administratorem danych jest firma Grupa MMarketing.

Regulamin sklepu internetowego Grupa MMarketing (obowiązuje od 31.05.2017 roku)

Polityka prywatności i cookies (obowiązuje od 31.05.2017 roku do 24.05.2018 roku)

Polityka prywatności i cookies (obowiązuje od 25.05.2018 roku)

Wzór odstąpienia od umowy